Instalații aferente utilităților publice

 • Iluminat public, rutier, ornamental, arhitectural și festiv
 • Puncte și centrale termice
 • Alimentare cu apă a localităților
 • Epurare ape uzate
 • Semaforizări
 • Sisteme SCADA
 • Sisteme de ecologizare a deșeurilor
 • Stații de pompare

Lucrări reprezentative

 • Iluminat public orașele Cernavodă, Năvodari
 • RADET București
 • RADET Constanța
 • Captări apă, Cernavodă
 • Semaforizare Cernavodă
 • Stația de epurare a apei Cernavodă
 • Modernizare centrale termice și reabilitarea rețelelor secundare
 • Lucrări de joasă tensiune la obiectivul “Turism balnear și de agrement Mangalia”
 • Amenajare și ecologizare zona cordon Saturn-Venus la obiectivul “Turism balnear și de agrement Mangalia”