Servicii

Centrale electrice

 • Transformatoare de putere
 • Celule de medie tensiune
 • Dulapuri / tablouri electrice
 • Baterii de acumulatoare
 • Baterii de condensatoare
 • Grupuri diesel generator
 • Bare capsulate
 • Trasee cabluri
 • Camere de comandă
 • Automatizări
 • SCADA
 • Curenți slabi
 • Rețele calculatoare
 • Iluminat
 • Împământare și paratrăsnet
 • Sudura aluminotermică

Lucrări reprezentative

 • U1 – Centrala Nuclearoelectrică – Cernavodă
 • CET Progresul București
 • UHE Cernavoda
 • U2 – Centrala Nuclearoelectrică – Cernavoda