Cariere

Electrician
Entitate organizatorică/ sucursala

Divizia Nuclear; Divizia Dobrogea

Denumirea postului
Electrician – 20 posturi
Localizare post

Divizia Nuclear; Divizia Dobrogea

Forma de încadrare

Durată nedeterminată / 8h

Descrierea postului

Principalele atribuţii şi responsabilităţi

Executarea, modificarea, întreținerea, repararea instalațiilor electrice.

Relaţii ierarhice

Șef lot

Pregătire minimă necesară

Studii medii, profil electric, specializare: montare și reparații echipamente electrice din centrale, stații și posturi de transformare electrice;

exploatare centrale și stații electrice;

montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare;

AMC și automatizare în centrale termo-electrice și nuclearo-electrice;

echipamente electrice și energetice;

electrician de întreținere și reparații

Experienţă profesională minimă

Nu se solicită

Aptitudini/ Abilități/ Deprinderi (minime)

Seriozitate, hotărâre, autocontrol, spirit de observație, capacitate de înțelegere a problemelor, spirit de echipă, comunicare eficientă, flexibilitate, adaptabilitate

Aplică online