Servicii

Instalații aferente cailor de comunicație

Transport aerian

 • Balizaje
 • Semnalizări
 • Iluminat
 • Paratrăsnete și prize de pământ
 • Telecomunicații
 • Control acces

Transport fluvial și maritim

 • Balizaje
 • Semnalizări ecluze
 • Automatizări ecluze
 • Iluminat
 • Alimentare utilități portuare
 • Telecomunicații
 • Control acces

Transport feroviar

 • Instalații de semnalizare și automatizare-SCB
 • Instalații fixe de tracțiune efectivă-IFTE
 • Instalații și rețele de telecomunicații TTR-TC
 • Rețele electrice de înalta tensiune, posturi de transformare, substații, cabluri și echipamentele electrice de alimentare
 • Instalații de iluminat

Lucrări reprezentative

 • Instalații CED, Ciulnița, jud. Ialomița
 • Devieri și protejari rețele afectate Pod CF Medgidia
 • Semnalizare ecluză Pod Gara Cernavodă
 • AEE Dane Port Constanța
 • Balizaj Pod Agigea-Constanța
 • Dezvoltarea capacității feroviare în portul Constanța Sud-Agigea
 • Realibitarea liniei de cale ferată București-Constanța ; Lucrări de semnalizare și telecomunicații
 • Instalații electrice și modernizare magistrale – METROREX București
 • Dezvoltarea capacității financiare în Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanța