()
cauta
Eoliana

POLITICA DE CALITATE

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

Politica SC ELCOMEX I.E.A. SA in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca este de a livra produse/servicii de calitate, de a armoniza interesele firmei noastre cu necesitatile mediului si de a desfasura activitati menite sa imbunatatateasca securitatea si sanatatea in munca, conforme cu cerintele de management stabilite prin standardele de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008 si normele CNCAN.

 

    In centrul preocuparilor managementului organizatiei sta interesul pentru asigurarea de produse si servicii de inalta calitate, realizate in contextul unei preocupari responsabile pentru asigurarea bunastarii si sanatatii angajaţilor sai, precum si a sigurantei mediului inconjurator. Managementul organizatiei considera calitatea serviciilor/produselor oferite si respectarea reglementarilor de mediu si SSM ca fiind elemente de prima importanta pentru dezvoltare. Satisfacerea cerintelor clientilor coroborate cu preocuparea pentru un mediu inconjurator sanatos si un mediu sigur se realizeaza prin promovarea unei intelegeri complete a exigentelor si un efort continuu de imbunatatire a nivelului calitativ a proceselor, produselor si serviciilor oferite.

     Prin sistemul de management integrat SC ELCOMEX IEA SA asigura ca toate activitatile realizate de personalul organizatiei noastre, se desfasoara controlat, cu respectarea cerintelor legale si de reglementare in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca in vigoare, precum si a cerintelor contractuale.

    Directorul General isi asuma responsabilitatea pentru definirea, implementarea si mentinerea politicii calitatii, protectiei mediului si securitatii si sanatatii in munca in SC ELCOMEX IEA SA si asigura Reprezentantului managementului integrat intreaga autoritate si mijloacele necesare realizarii acestora.

    In calitate de Director General voi asigura conditiile materiale si umane necesare pentru aplicarea, cunoasterea si insusirea de catre intregul personal a cerintelor de management  al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca prevazute si descrise in documentatia aferenta sistemului de management integrat.

     Pentru realizarea celor de mai sus ne-am stabilit urmatoarele obiective permanente:

1.   politica privind managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca din SC ELCOMEX IEA SA sa fie inteleasa, aplicata, mentinuta la toate nivelurile societatii si comunicata intregului personal cat si disponibila pentru public;
2.   satisfacerea integrala a cerintelor clientilor astfel incat anual sa nu se formuleze din partea clientilor mai mult de cinci reclamatii fundamentate;
3.   realizarea calitatii produselor la un pret optim prin utilizarea eficienta a resurselor tehnologice si umane;
4.   sporirea competitivitatii pe piata a lucrarilor executate;
5.   prevenirea aparitiei neconformitatilor prin analizarea si eliminarea cauzelor care le-au produs;
6.   mentinerea si extinderea segmentelor de piata;
7.   asigurarea unui dialog permanent cu toate părţile interesate, din interiorul şi din afara societatii;
8.  cunoaşterea cerinţelor legale si de reglementare referitoare la calitate, mediu, sanatate si     securitatea muncii, aplicabile produselor, serviciilor şi proceselor societatii noastre;
9.   asigurarea resurselor necesare, în special a personalului corespunzător calificat;
10. acordarea unei atentii deosebite fiecarui angajat si nevoilor de instruire si constientizare a acestora privind problemele de realizare a calitatii, de protectia mediului si a muncii;
11.  asigurarea conditiilor de efectuare a lucrarilor astfel incat sa nu avem incidente de mediu;
12.  asigurarea conditiilor de munca corespunzatoare astfel incat sa nu inregistram incidente de munca si / sau boli profesionale
13.  eficientizarea utilizării energiei, apei ca formă de economisire a resurselor naturale şi financiare
14.  obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi prin operativitate în rezolvarea problemelor;  

     În calitate de Director General imi asum intreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului integrat al managementului calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca la toate nivelurile functionale si de executie din cadrul societatii. Voi analiza periodic nivelul de implementare a sistemului de management integrat, inclusiv stadiul de realizare al obiectivelor, urmand ca atunci cand este cazul sa iau masurile corective necesare. Sefii entitatilor organizatorice raspund in fata mea pentru cunoasterea politicii in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si aplicarea/ mentinerea sistemului la toate nivelele din subordine.

     Pentru asigurarea implementarii si mentinerii conditiilor din standarde, voi identifica problemele de  control ale calitatii, ale protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca si voi opri activitatea in orice domeniu care nu satisface cerintele documentelor specificate in contract sau ale prezentului manual al sistemului de management integrat.
     Politica  SC ELCOMEX IEA SA in domeniul calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca se aplica in toate zonele functionale si de executie din cadrul societatii, iar sistemul de management integrat adoptat este obligatoriu pentru toate nivele de conducere si executie.
 

DIRECTOR GENERAL
IOAN PLESCA